Archive for the 'Nieuws' Category

Learning Manager

In samenwerking met Infolearn zijn wij een applicatie aan het ontwikkelen waarbij het aanmelden en administreren van opleidingen ondersteund wordt. Dit wordt gedaan op het moodle-platform. Moodle is een open source leeromgeving. Hiermee kun je o.a. e-learning cursussen aanbieden, zie moodle.nl.

Bij de nieuwe applicatie “Learning Manager” kunnen cursisten zich voor e-learning en klassikale trainingen inschrijven. Dit proces van aanmelden/inschrijven en administreren is ondersteunend voor medewerkers van afdeling opleidingen, waardoor dit proces efficiënter kan verlopen. Cursussen kunnen onderdeel uitmaken van een integraal opleidingsplan dat gerelateerd is aan de functie en/of competentie. De “Learning Manager” heeft de volgende functionaliteiten:

– Administreren en plannen van e-learning cursussen en klassikale cursussen;
– Automatische bevestigings- en herinnerings-mail verzending;
– Wachtlijst;
– Opleidingsplannen;
– Competentieprofielen;
– Functieprofielen;
– Portfolio, conform de NTA 2034 E-portfolio NR-standaard;
– Opleidingsbudget bewaking;
– Signaleringen dat een cursus is volgeboekt of dat het budget is overschreven.

Is uw interesse gewekt?

Neem dan contact op met Hubèrt Bijsterveld.

Contactgegevens staan rechtsboven op deze pagina.

ACTA: anti piraterij-verdrag

In diverse Europese steden zijn zaterdag 14 februari 2012, activisten de straat opgegaan om te protesteren tegen het omstreden ACTA-verdrag. In Amsterdam ging het om ongeveer 200 man.

Om helderheid te verkrijgen wat het ACTA-verdrag inhoud schrijf ik dit blog.

Sinds 2008 is er wereldwijd onderhandeld over het ACTA-verdrag.

Het Anti Counterfeiting Trade Agreement is een handelsovereenkomst om namaak te bestrijden en het beter beschermen van het intellectueel eigendom te bevorderen. Voorstanders zien in het verdrag een belangrijk instrument voor de strijd tegen namaak van merkartikelen, het downloaden van auteursrechtelijk beschermd digitaal materiaal en piraterij.

Het ACTA-verdrag heeft drie kerngebieden:

1. Internationale samenwerking op het gebied van de handhaving;
2. Uitwisseling van succesvolle methodes;
3. Juridische samenwerking en informatie uitwisseling om piraterij tegen te gaan.

Tegenstanders voeren aan dat het verdrag vergaande maatregelen mogelijk maakt ter bestrijding van digitale piraterij. Het zogenaamde ‘Tree strikes policy’ houd in dat men van internet afgesloten wordt als men 3 maal betrapt wordt op illegaal downloaden. Verder wordt er een grote verantwoording gelegd bij de ISP (internet service providers) omdat zij de afsluiting moeten uitvoeren en actief content moeten filteren op blokkeren. Dit blokkeren is door stichting Brein via een rechtszaak al afgedwongen bij XS4ALL om de website van The Pirate Bay te blokkeren.

De onderhandelingen hebben achter gesloten deuren plaatsgevonden waardoor lokale parlementen geen controle hebben kunnen uitvoeren over de inhoud van het verdrag. Volgens Amnesty International is het ACTA-verdrag een ‘Doos van Pandora’ voor potentiele schending van mensenrechten. Vooral het feit dat het verdrag door nog nader te bepalen  derde partij gehandhaafd wordt en dus buiten de tussenkomst van een rechter sancties kunnen worden opgelegd aan bijvoorbeeld ISP is Amnesty International een doorn in het oog.

In oktober 2011 hebben 8 landen het verdrag ondertekend: VS, Japan,Canada, Marokko, Zuid Korea, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.
Duitsland, Polen en Tsjechië zetten vooralsnog geen handtekening onder dit verdrag. Volgends de Nederlandse regering gaat dit verdrag niet verder dan de huidige Nederlandse wetgeving en deze hoeft dus ten gevolge van het ACTA-verdrag niet aangepast te worden.

Wetsvoorstel Net-neutraliteit

Dinsdag 21 juni 2011 werd gestemd over verschillende voorstellen die vallen onder de Telecomwet. Het voorstel van D66 om netneutraliteit te waarborgen door het afknijpen, tariferen of blokkeren van internetdiensten te verbieden werd aangenomen.
Netneutraliteit houdt in dat providers geen voorrang kunnen geven aan bepaalde websites of een bepaalde soort internetverkeer. Al het verkeer is even belangrijk en moet dezelfde prijs hebben en voor iedereen beschikbaar zijn.
Dit voorstel is een reactie op een initiatief van KPN waarbij de provider geld wilde vragen voor bepaalde diensten. Het gevaar bestaat dan, dat bepaalde internetdiensten geblokkeerd worden als niet extra betaald wordt.
Wij juichen dit kamervoorstel toe zodat er geen partijen zijn die de vrije informatieverstrekking via het internet kunnen blokkeren.

Geen centrale opslag vingerafdrukken

Bij het aanvragen van een paspoort moeten mensen tegenwoordig een vingerafdruk inleveren, die wordt opgeslagen op een chip in het paspoort. Minister Donner wilde die vingerafdrukken ook opslaan in een centrale database. De tweede kamer heeft op 27 april 2011 besloten hier een stokje voor te steken.

Aan het opslaan van biometrische eigenschappen in een centrale database zijn allerlei bezwaren verbonden. Het belangrijkste bewaar is dat men niet kan garanderen dat er met deze gegevens geen misbruik wordt gemaakt. Met het opstellen en invoeren van de benodigde veiligheidsprocedures bereikt men niet dat persoonsgegevens en biometrische gegevens, gegarandeerd, niet openbaar zullen worden.


Adres

Bijsterveld informatiemanagement
Kennedystraat 7
6566DX Millingen aan de Rijn
info@bijsterveld.im
+31 (0)6 55174673