Bijsterveld informatiemanagement heeft de afgelopen decennia expertise opgebouwd in de volgende onderwerpen:

 • Informatiemanagement:
  Informatiemanagement begeeft zich op het snijvlak van business en technologie. Het ultieme doel is een perfecte aansluiting van de toegepaste technologie op de doelstelling, werkwijze en inrichting van de organisatie.
 • IT-bouwprojecten:
  Het zorgdragen dat de gewenste technische infrastructuur bij nieuwbouw en renovatie van ziekenhuizen en industriële complexen gerealiseerd worden.
 • Digitale leeromgeving:
  Kennis en informatie delen en borgen via web 2.0 technologie. Dat is wat het moderne e-learning organisaties te bieden heeft.
 • Communicatie:
  Een heldere communicatiestructuur is noodzakelijk voor organisaties om informatie via diverse kanalen met elkaar te delen.
 • Business proces management (BPM):
  BPM heeft als doel het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen. BPM helpt organisaties effectiever en efficiënter te worden en voortdurend de kwaliteit te optimaliseren.
 • Informatiebeveiliging:
  Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen.
 • Software selectie trajecten:
  Het aansturen van selectietrajecten en het opstellen van programma van eisen van diverse applicaties en systemen. Voorbeelden hiervan zijn: Elektronisch Patiënten Dossier, Personeel informatie systemen, Zorg informatiesystemen enz.

Adres

Bijsterveld informatiemanagement
Kennedystraat 7
6566DX Millingen aan de Rijn
info@bijsterveld.im
+31 (0)6 55174673