Interim Management impliceert het tijdelijk inzetten van een externe manager met een gerichte opdracht. De Interim Manager biedt extra knowhow ter versterking van het bedrijf, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever.
Er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor efficiënt en zakelijk geopereerd wordt.

In de praktijk worden twee typen Interim Management onderscheiden:

 1. Tijdelijk Management:
  Hierbij ligt het accent op de continuïteit van de organisatie of een deel hiervan. In principe wordt de huidige koers gecontinueerd. Dit neemt niet weg dat er zaken kunnen worden opgepakt die snel om actie vragen. De reden voor de inzet van een Interim Manager is meestal het overbruggen van een bestaande functie wegens ziekte of vertrek.
 2. Verandering Management:
  Interim Management kan op zijn plaats zijn bij het invoeren van veranderingen. Hierbij begeleidt de Interim Manager de implementatie van de gewenste verandering.

Kenmerken van Interim Management bij Bijsterveld informatiemanagement zijn:

 1. Pro-actief leiderschap:
  verantwoordelijkheid nemen, snel schakelen, zelf het goede voorbeeld geven en de juiste teamgeest neerzetten;
 2. Resultaatgericht:
  complexiteit terugbrengen tot haar essentie, hoofd- en bijzaken onderscheiden, prioriteiten stellen en goed organiseren;
 3. Professioneel:
  jarenlange ervaring in realisatie van (ICT) veranderingen;
 4. Communicatief (transparant):
  wat mag men wel en niet verwachten (duidelijke doelen en spelregels afspreken) en alle relevante spelers informeren en betrekken;
 5. Mensgericht:
  verandering afstemmen op betrokken medewerkers en aanwezige kennis, ervaring en motivatie gebruiken.

Adres

Bijsterveld informatiemanagement
Kennedystraat 7
6566DX Millingen aan de Rijn
info@bijsterveld.im
+31 (0)6 55174673